Vereniging Nederlandse Gemeenten

Geweld stopt niet vanzelf

Het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn begin 2015 samengegaan onder de naam Veilig Thuis.

Wat

Geef het landelijk steunpunt een centraal en herkenbaar gezicht.

Hoe

Een toegankelijk en sympathiek logo voor Veilig Thuis, met een huisstijl, inclusief manual en richtlijn voor digitale middelen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!