Nierstichting

Voortleven

Zoals veel goede doelen ziet ook de Nierstichting de inkomsten uit nalatenschappen de laatste jaren toenemen. En dat houdt dat nog wel even aan. Reden temeer om voor het domein ‘Nalaten’ een geïntegreerde communicatiestrategie te ontwikkelen.

Wat

Vanuit het verbindende communicatiethema Voortleven heeft Vechtlust een magazine ontwikkeld dat allereerst gaat over de impact van een nierziekte en het perspectief aan de horizon: de draagbare kunstnier. Sympathisanten van de Nierstichting die ervoor openstaan iets na te laten aan de Nierstichting wanneer ze er op een dag niet meer zijn, worden op een sympathieke, zachte wijze geattendeerd op de mogelijkheden hiertoe.

Hoe

De corporate pay-off van de Nierstichting ‘Leven gaat voor’, hebben we gebruikt voor het verbindende campagnethema ‘Voortleven’. Dit thema laten we terugkomen in allerlei off- en online uitingen zoals direct mails, advertenties en webbanners. En op termijn wellicht events.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!