CAOP

Basisschool in beeld

Groeit of daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs? Is er vraag naar nieuwe leraren? Hoe groot is het verzuim? Hoeveel basisscholen zijn er? Het Arbeidsmarktplatform PO analyseert jaarlijks de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Wat

Verzorg de vormgeving van de Onderwijsatlas en geef een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen per onderwerp. Zo kennen beleidsmakers en schoolbesturen in heel Nederland de demografische gegevens en andere ontwikkelingen op basis waarvan ze hun beleid kunnen opstellen.

Hoe

De samenvattende infographics en speelse illustraties laten de cijfers leven. In opdracht van het CAOP voor Arbeidsmarktplatform PO.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!